Back to Top

Natječaj za zbirku kratkih priča vol. 5

Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST raspisuje natječaj za petu zbirku kratkih priča.

Uvjeti natječaja:

– Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy), znanstvene fantastike, alternativne povijesti, horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike i priče s nadnaravnim elementima.
– Tema natječaja vezana je uz temuFantaSTikona 2023., a priča se treba izravno doticati barem jedne ili obiju tema: dvorci i Rumunjska.
– Radovi trebaju biti dužine do 8.000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodno objavljeni na bilo koji način.
– Odabranim autorima/cama nije dozvoljeno na bilo koji način objaviti prijavljenu priču dok se ne održi predstavljanje zbirke na FantaSTikonu 2023. ili drugom događanju u organizaciji Udruge F&ST.
– Priče mogu biti na hrvatskom, engleskom i jezicima s kojih se ne prevodi. Priče moraju biti pisane latiničnim pismom. Priče moraju biti lektorirane.
– Priče kojima autori nisu napravili niti pravopisnu i gramatičku provjeru (npr. putem MS Office Worda ili online servisa poput ispravi.me) automatski će biti diskvalificirane bez daljnjeg čitanja.
– Prijavitelji mogu biti iz cijeloga svijeta, dok god poštuju pravilo jezika.
– Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
– Na početku priče, u istom dokumentu, treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i adresu stanovanja prijavitelja/ice.
– Prijava će biti automatski diskvalificirana ako priča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

Rok za prijavu je 23:59, 1. siječnja 2023. godine. Priče treba poslati na natjecaj@udrugafst.hr, a u naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”.
Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u barem jednom elektroničkom obliku, a ovisno o sredstvima i u tiskanom obliku.

Autori/ce odabranih radova neće biti honorirani i zadržavaju svoja autorska prava te u slučaju tiskanja imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji će biti moguće preuzeti na FantaSTikonu 2023. ili im na njihov zahtjev može biti poslan poštom.
Udruga F&ST ima pravo koristiti priče i njihove dijelove u svrhu promocije, uz uvjet navođenja autorstva.
Autor/ica najbolje priče bit će okrunjen/a petom nagradom FantaST.
Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.

Radujemo se vašim pričama. <3