Back to Top

Natječaj za zbirku kratkih priča vol. 7 (2025.)

Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST raspisuje natječaj za sedmu zbirku kratkih priča.

Rok za slanje: 31. listopada 2024.
Teme: botanika i Hrvatska (potrebno je dotaknuti se barem jedne)
Zadatak: spomenuti hrvatski endem (da, može biti samo ubran, u vazi na stolu)

Formatiranje:

 • .doc, .docx ili .rtf
 • donji i gornji „navodnici“ za upravni govor
 • prvi redak uvučen redalicom (ne tabulatorom!)
 • Times New Roman 12 pt

Uvjeti natječaja:

 • Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy) i/ili znanstvene fantastike, alternativne povijesti s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike ili horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike, te priče s nadnaravnim elementima.
 • Teme natječaja vezane su uz temu FantaSTikon-a 2025., a priča se treba izravno doticati barem jedne od njih: botanika i Hrvatska. Uz to je ovogodišnji zadatak u priči spomenuti hrvatski endem. Kako se bavimo spekulativnom fikcijom, endem može biti izmišljen i/ili fantastičan, ali onda njegov status treba biti jasno naznačen u priči.
 • Radovi trebaju biti dužine do 8.000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodno objavljeni na bilo koji način.
 • Odabranim autorima/cama nije dozvoljeno na bilo koji način objaviti prijavljenu priču dok se ne održi predstavljanje zbirke na FantaSTikonu 2025. ili drugom događanju u organizaciji Udruge F&ST.
 • Priče mogu biti na hrvatskom, engleskom i jezicima s kojih se ne prevodi. Priče moraju biti pisane latiničnim pismom. Priče moraju biti lektorirane.
 • Priče kojima autori nisu napravili niti pravopisnu i gramatičku provjeru (npr. putem MS Office Worda ili online servisa poput ispravi.me) automatski će biti diskvalificirane bez daljnjeg čitanja.
 • Prijavitelji mogu biti iz cijeloga svijeta, dok god poštuju pravilo jezika.
 • Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
 • Na početku priče, u istom dokumentu, treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i adresu stanovanja prijavitelja/ice.
 • Prijava će biti automatski diskvalificirana ako priča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

Rok za prijavu je 23:59, 31. listopada 2024. godine. Priče treba poslati na natjecaj@udrugafst.hr, a u naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”.

Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u barem jednom elektroničkom obliku, a ovisno o sredstvima i u tiskanom obliku.

Autori/ce odabranih radova neće biti honorirani i zadržavaju svoja autorska prava te u slučaju tiskanja imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji će biti moguće preuzeti na FantaSTikonu 2025. ili dostaviti poštom.

Udruga F&ST ima pravo koristiti priče i njihove dijelove u svrhu promocije, uz uvjet navođenja autorstva.

Autor/ica najbolje priče bit će okrunjen/a šestom nagradom FantaST.

Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.

Radujemo se vašim pričama. <3