Back to Top

SuperHIK

Super Hrvatska igračka konvencija (SuperHIK) je, uz FantaSTikon, još jedan veliki projekt Udruge F&ST. Radi se o putujućoj konvenciji koja je svake godine gostovala kod jednog od suorganizatora – drugih udruga iz Hrvatske koje se bave društvenim igrama.

Poseban naglasak stavili smo na predstavljanje i promociju domaćih autora društvenih igara široj zajednici, kao i mogućnost autorima igara u nastajanju da svoje igre play-testaju.

Prvi SuperHIK je održan 2016. u sklopu FantaSTikona i u suradnji s Udrugom Igranje iz Zagreba.

Uslijedilo je gostovanje na SFeraKonu 2017., gdje su, uz Igranje kao domaćina, projektu pristupili i Mordele (Poreč), SKWHAT (Sisak), Talus (Velika Gorica) i Zeleni Plamen (Zadar).

Domaćin SuperHIK-a 2018. je bio riječki RiKon i udruga 3. Zmaj, a krug suorganizatora su proširili Gameri Okruglog Stola (Zagreb), Zaigrana Koza (Pula) i Kulturni Front (Opatija).

Zahvaljujemo donatorima Czech Games Edition, Gigamic, Blue Orange Games, Rebel Games i Ares Games koji su prepoznali ovaj projekt kao priliku da se predstave hrvatskoj igračkoj zajednici, te trgovinama ToJeTo, Ilirija i Carta Magica.Izrada vizuala: Josipa Šerić i Wink E. Dickerson