Back to Top

Bibliografija hrvatske spekulativne fikcije od 1990. nadalje (u izradi)

Što čitati sljedeće? Ima li u Hrvatskom SF-u dobrih pisaca? Knjižničar ste u potrazi za preporukama za svoje korisnike? Bacite oko na bibliografiju koju izrađuje magistra knjižničarstva Romana Jadrijević.

Romana će cijeniti svaki doprinos bibliografiji pa joj se slobodno obratite na udrugafst@gmail.com s naslovom „Za bibliografiju“.

Kriteriji uključenja u bibliografiju (moguća su manja odstupanja):

  • Djela spekulativne fikcije,
  • Objavljena u Republici Hrvatskoj,
  • Ili državljana Republike Hrvatske u inozemstvu,
  • Djela objavljena u 1990. i nakon.

Cilj je okupiti sva izdanja, pa ako je neki naslov i naveden u bibliografiji, ali nije naveden u svim izdanjima, javite se. ☺