Back to Top

Udrugu za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST (Udruga F&ST) osnovalo je sedmero ljudi koji su organizirali prvi FantaSTikon (2015.) kao grupa građana okupljena oko sada ugašenih Udruge maketara Stari svijet i Carta magice Split.

Udruga F&ST formalno je osnovana 27. veljače 2016. godine, a u Registar udruga upisana je 30. svibnja iste godine.

Protekla događanja:

  • 9 trodnevnih konvencija fantastike, igre i znanstvene fantastike FantaSTikon u Splitu,
  • 3 trodnevne potkonvencije posvećene društvenim igrama Super H.I.K. (Super hrvatska igračka konvencija; prva u sklopu FantaSTikona 2016., druga u sklopu 39. SFeraKona 2017., treća u sklopu FantaSTikona, SFeraKona, Liburnicona i RiKona 2018.),
  • 20-ak Dana društvenih igara (od kojih su 2 bila dio International Tabletop Day-a, a 3 dio obilježavanja Međunarodnog dana mladih u suradnji sa Savjetom mladih Grada Splita i Gradom Splitom),
  • preko 100 Večeri modernih društvenih igara “Ajmo se igrat’!” organiziranih u Info zoni i Klubu mladih Split, u sklopu kojih smo održavali i “Nauči novu igru” (prezentiranje i igranje odabranih igara, svaki put nova igra),
  • 4 Večeri malih stolova (igranje društvenih igara malih dimenzija) u Dellamorte craft baru,
  • znanstveno predavanje na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu na temu „Satellite remote sensing observations, monitoring and applications: global and regional studies” koje je održala Martina Ričko, znanstvenica zaposlena u NASA-i i počasna članica Udruge F&ST,
  • igranje društvenih igara s djecom s posebnim potrebama i radionica na temu proučavanja planktona u Osnovnoj školi Spinut u Splitu,
  • kolumna o društvenim igrama na portalu split.com.hr.