Back to Top

Odabrani autori za zbirku priča

Uredništvo druge fantastikonovske zbirke kratkih priča odabralo je autore
čija će djela biti objavljena:

 1. Relja Antonić
 2. Ed Barol
 3. Gorana Divjak
 4. Iva Esterajher
 5. Sara Kopeczky Bajić
 6. Dubravka Lerotić
 7. Vedran Mavrović
 8. Miloš Mihailović
 9. Nataša Milić
 10. Torp Moniantt
 11. Nenad Pavlović
 12. Srebrenka Peregrin
 13. Miloš Petrik
 14. Sanela Piranić
 15. Dragić Rabrenović
 16. Veronika Santo
 17. Vedran Vitas
 18. Alma Zornić
 19. Aleksandar Žiljak

Zbirku ćemo predstaviti i dobitnika/cu nagrade proglasiti na FantaSTikonu
2020. (13. do 15. ožujka na FESB-u, Ruđera Boškovića 32, Split).

Pozivamo autore da nam se pridruže u što većem broju.