Back to Top

Natječaj za zbirku kratkih priča vol. 6 (2024.)

Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST raspisuje natječaj za šestu zbirku kratkih priča.

Rok za slanje: 31. listopada 2023.
Teme: teraformiranje i Nizozemska

Formatiranje:

 • .doc, .docx ili .rtf
 • donji i gornji „navodnici“ za upravni govor
 • prvi redak uvučen redalicom (ne tabulatorom!)
 • Times New Roman 12 pt

Uvjeti natječaja:

 • Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy) i/ili znanstvene fantastike, alternativne povijesti ili horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike, te priče s nadnaravnim elementima.
 • Teme natječaja vezane su uz temu FantaSTikon a2024., a priča se treba izravno doticati barem jedne ili obiju tema: teraformiranje i Nizozemska.
 • Radovi trebaju biti dužine do 8.000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodn oobjavljeni na bilo koji način.
 • Odabranim autorima/cama nije dozvoljeno na bilo koji način objaviti prijavljenu priču dok se ne održi predstavljanje zbirke naFantaSTikonu 2024. ili drugom događanju u organizaciji Udruge F&ST.
 • Priče mogu biti na hrvatskom, engleskom i jezicima s kojih se ne prevodi. Priče moraju biti pisane latiničnim pismom. Priče moraju biti lektorirane.
 • Priče kojima autori nisu napravili niti pravopisnu i gramatičku provjeru (npr. putem MS Office Worda ili online servisa poput ispravi.me) automatski će biti diskvalificirane bez daljnjeg čitanja.
 • Prijavitelji mogu biti iz cijeloga svijeta, dokgod poštuju pravilo jezika.
 • Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
 • Na početku priče, u istom dokumentu, treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i adresu stanovanja prijavitelja/ice.
 • Prijava će biti automatski diskvalificirana akopriča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

Rok za prijavu je 23:59, 31. listopada 2023. godine. Priče treba poslati na natjecaj@udrugafst.hr, a u naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”.

Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u barem jednom elektroničkom obliku, a ovisno o sredstvima i utiskanom obliku.

Autori/ce odabranih radova neće biti honorirani i zadržavajusvoja autorska prava te u slučaju tiskanja imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji će biti moguće preuzeti na FantaSTikonu 2024. ili dostaviti poštom.

Udruga F&ST ima pravo koristiti priče i njihove dijeloveu svrhu promocije, uz uvjet navođenja autorstva.

Autor/ica najbolje priče bit će okrunjen/a šestom nagradom FantaST.

Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.

Radujemo se vašim pričama. <3