Back to Top

Natječaj za zbirku kratkih priča vol. 4

Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST raspisuje natječaj za zbirku kratkih priča.

Uvjeti natječaja:

  1. Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy), znanstvene fantastike, alternativne povijesti, horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike i priče s nadnaravnim elementima.
  2. Tema natječaja vezana je uz temuFantaSTikona 2022., a priča se treba izravno doticati barem jedne ili obiju tema: postapokalipsa i Egipat.
  3. Radovi trebaju biti dužine do 10.000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodno objavljeni na bilo koji način.
  4. Odabranim autorima/cama nije dozvoljeno na bilo koji način objaviti prijavljenu priču dok se ne održi predstavljanje zbirke na FantaSTikonu 2022. ili drugom događanju u organizaciji Udruge F&ST.
  5. Priče mogu biti na hrvatskom, engleskom i jezicima s kojih se ne prevodi. Priče moraju biti pisane latiničnim pismom. Priče moraju biti lektorirane.
  6. Priče kojima autori nisu napravili niti pravopisnu i gramatičku provjeru (npr. putem MS Office Worda ili online servisa poput ispravi.me) automatski će biti diskvalificirane bez daljnjeg čitanja.
  7. Prijavitelji mogu biti iz cijeloga svijeta, dok god poštuju pravilo jezika.
  8. Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
  9. Prijava će biti automatski diskvalificirana ako priča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

Rok za prijavu je 23:59, 1. ožujka 2022. godine. (rok je produžen)

Priče treba poslati na natjecaj@udrugafst.hr.

U naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”, a u tekstu maila treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i adresu stanovanja prijavitelja/ice.

Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u barem jednom elektroničkom obliku, a ovisno o sredstvima i u tiskanom obliku.

Autori/ce odabranih radova neće biti honorirani i zadržavaju svoja autorska prava te u slučaju tiskanja imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji će biti moguće preuzeti na FantaSTikonu 2022. ili im na njihov zahtjev može biti poslan poštom.

Udruga F&ST ima pravo koristiti priče i njihove dijelove u svrhu promocije, uz uvjet navođenja autorstva.

Autor/ica najbolje priče bit će okrunjen/a četvrtom nagradom FantaST i prigodnim poklonima.

Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.

Radujemo se vašim pričama. <3