Back to Top

Natječaj za zbirku kratkih priča vol.2

Udruga za fantastiku, igre i znanstvenu fantastiku F&ST raspisuje natječaj za zbirku kratkih priča.

 

Uvjeti natječaja:

  1. Prihvaćaju se priče pisane u žanrovima fantastike (fantasy), znanstvene fantastike, alternativne povijesti, horora s elementima fantastike i/ili znanstvene fantastike i priče s nadnaravnim elementima.
  2. Teme natječaja vezane su uz teme FantaSTikona 2020., a priča se treba izravno doticati barem jedne ili obiju tema: pod morem i Italija.
  3. Radovi trebaju biti dužine do 10.000 riječi, poštivati općenita pravila za kratku priču te ne smiju biti prethodno objavljeni na bilo koji način.
  4. Priče mogu biti na hrvatskom, srpskom, bosanskom i engleskom jeziku. Priče moraju biti pisane latiničnim pismom. Priče moraju biti lektorirane.
  5. Prijavitelji mogu biti iz cijeloga svijeta, dok god poštuju pravilo jezika.
  6. Svaki prijavitelj ima pravo poslati samo jednu priču.
  7. Prijava će biti automatski diskvalificirana ako priča na bilo koji način promiče i zagovara mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

Rok za prijavu je 23:59, 1. listopada 2019. godine.

 

Priče treba poslati na natjecaj@udrugafst.hr.

 

U naslovu e-maila treba stajati naznaka „Za zbirku”, a u tekstu maila treba navesti ime i prezime, godinu rođenja i mjesto stanovanja prijavitelja/ice.

Žiri će odabrati najbolje radove za zbirku priča koja će biti objavljena u barem jednom elektroničkom obliku, a ovisno o sredstvima i u tiskanom obliku.

Autori/ce odabranih radova neće biti honorirani i zadržavaju svoja autorska prava te u slučaju tiskanja imaju pravo na autorski primjerak zbirke koji će biti moguće preuzeti na FantaSTikonu 2020. ili im na njihov zahtjev može biti poslan poštom. Elektronički oblik zbirke će dobiti putem e-maila.

Autor/ica najbolje priče bit će okrunjen/a drugom nagradom FantaST i prigodnim poklonima.

Žiri zadržava pravo ne dodijeliti nagradu za najbolju priču ukoliko smatra da nijedna prijavljena priča ne zadovoljava kvalitetom.