Back to Top
Što to tamo gmiže u Dolini Vjetra? – Ivana Keršić

Što to tamo gmiže u Dolini Vjetra? – Ivana Keršić

Predavanje o biološkom aspektu filma Kaze no Tani no Naushika (morfologija flore i faune, interakcije pojedinih vrsta, ekološka pitanja…)