Back to Top


Romana Jadrijević
Predsjednica
 
 
 
 
 
 
 

Luka Palac
Potpredsjednik
 
 
 
 
No photo description available.
Ivana Boko
članica Izvršnog odbora
 
 
 
 
No photo description available.
Tea Juretić
članica Izvršnog odbora

 
 
 
 
 

Marijana Munitić Jakšić
članica Izvršnog odbora

Tijela upravljanja Udrugom:

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik i potpredsjednik

Skupština

‌Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge, s pravom glasa i biranja u ostala tijela upravljanja. Skupština je najviše i najvažnije tijelo upravljanja, na kojoj se temelji demokratska priroda svake udruge građana.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština, a njihova je uloga da prate zakonitost poslovanja Udruge te rade li tijela upravljanja u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine te donesenim planovima rada i financija.

Nadzorni odbor Udruge F&ST (mandat 2023. – 2025.):

 1. Gordan Radobolja
 2. Toni Lozančić
 3. Marko Mlinar

Izvršni odbor

Izvršni odbor čini pet članova koje bira Skupština, a njihova je uloga da upravljaju Udrugom u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine te donesenim planovima rada i financija.

Izvršni odbor Udruge F&ST (mandat 2023. – 2025.):

 1. Ivana Boko
 2. Romana Jadrijević
 3. Tea Juretić
 4. Marijana Munitić Jakšić
 5. Luka Palac

Predsjednik i potpredsjednik

Predsjednika i potpredsjednika bira Skupština. Oni su ovlašteni za zastupanje Udruge, što znači da oni, sukladno zakonu, mogu sklapati poslove, ugovore, suradnje i slično u ime Udruge. Obavezno su članovi Izvršnog odbora.

Predsjednica Udruge F&ST (mandat 2023. – 2025.):

 • Romana Jadrijević

Potpredsjednik Udruge F&ST (mandat 2023. – 2025.):

 • Luka Palac