SuperHIK

Super Hrvatska igračka konvencija (SuperHIK) je, uz FantaSTikon, još jedan veliki projekt Udruge F&ST. Radi se o putujućoj konvenciji koja svake godine gostuje kod jednog od suorganizatora – drugih udruga iz Republike Hrvatske koje se bave društvenim igrama. Na taj se način potiče ravnopravna suradnja srodnih udruga te se pruža prilika zainteresiranima iz raznih krajeva da prisustvuju ovom događanju.

Poseban naglasak stavljen je na predstavljanje domaćih autora društvenih igara široj zajednici.

Prvi SuperHIK je održan 2016. u sklopu FantaSTikona i u suradnji s Udrugom Igranje iz Zagreba. Uslijedilo je gostovanje na SFeraKonu 2017., gdje su, uz Igranje kao domaćina, projektu pristupili i Mordele (Poreč), SKWHAT (Sisak), Talus (Velika Gorica) i Zeleni Plamen (Zadar). Domaćin SuperHIK-a 2018. je bio riječki RiKon i udruga 3. Zmaj, a krug suorganizatora su proširili Gameri Okruglog Stola (Zagreb), Zaigrana Koza (Pula) i Kulturni Front (Opatija).

Zahvaljujemo donatorima Czech Games Edition, Gigamic, Blue Orange Games, Rebel Games i Ares Games koji su prepoznali ovaj projekt kao priliku da se predstave hrvatskoj igračkoj zajednici kao i trgovinama ToJeTo, Ilirija i Carta Magica.