Kontakt

Kako nas kontaktirati

E-mail: udrugafst@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/UdrugaFST/
YouTube: Udruga F&ST

FantaSTikon

Web: http://fantastikon.com
E-mail: izvrsni.direktor@fantastikon.com
Facebook: https://www.facebook.com/fantastikon
Twitter: @FantaSTikonFiST
Instagram: fantastikon_fist

Super Hrvatska Igračka Konvencija

Facebook: https://facebook.com/HrvatskaIgrackaKonvencija/

Impressum

Predsjednica Udruge: Romana Jadrijević
Potpredsjednik Udruge: Marko Mlinar
Tajnica Udruge: Maja Demaria

Žiro-račun Udruge F&ST (OTP banka):
IBAN HR3324070001100545939