Često postavljana pitanja

Što je Udruga F&ST?

Udruga F&ST je nevladina organizacija za promicanje kulture fantastike, znanstvene fantastike i društvenih igara te poticanje stvaralaštva u tim područjima. Bavi se i zaštitom i očuvanjem lokalnih i regionalnih usmenih predaja, naročito u području hrvatske mitologije i drugih usmenih predaja fantastične naravi.

Više o Udruzi i našim projektima ukratko možete pronaći ovdje, a o pojedinim većim događanjima koje organiziramo na ostatku naše web stranice.

 

Tko može postati član?

Članom mogu postati sve fizičke osobe zainteresirane za rad u Udruzi. Maloljetnici trebaju pismenu suglasnost roditelja.

 

Kako postati član? Kako podupirući, a kako redovni?

Da bi se postalo članom Udruge, potrebno je ispuniti pristupnicu. U roku od 30 dana Izvršni odbor će pregledati prijave, raspraviti i glasati o prijemu u članstvo. Svi odobreni pristupnici postaju podupirući članovi, o čemu ih obavještava Tajnik/ca Udruge, kao i o načinu i vremenu plaćanja članarine.

Redovnim članom moguće je postati 9 mjeseci nakon učlanjenja, na vlastiti zahtjev ili uz njegovu suglasnost. Podupirući član nije obvezan postati redovnim ako to ne želi.

 

Gdje naći pristupnicu?

Pristupnicu možete pronaći ovdje. Nakon što ju ispunite i vlastoručno potpišete, možete ju predati Predsjedniku/cu, Potpredsjedniku/cu ili Tajniku/ci u našem prostoru, na nekom od naših događanja ili skeniranu poslati na udrugafst@gmail.com.

 

U čemu je razlika između podupirućeg i redovnog članstva?

Redovni član sudjeluje u radu Skupštine s pravom glasa. Što to znači? Podupirući članovi i dalje mogu iznositi mišljenja i prijedloge, dijeliti ideje i izlagati argumente, ali kod samog glasanja nemaju pravo na glas i ne mogu izravno sudjelovati u radu Udruge.

Redovni član može birati i biti biran u tijela Udruge, podupirući ne. Redovni član uz prethodno odobrenje Predsjednika/ce ili Potpredsjednika/ce smije istupati u medijima u ime Udruge, podupirući ne. Pogodnosti koje uživaju podupirući i redovni članovi se razlikuju. Visina članarine podupirućeg i redovnog člana se razlikuje.

 

Pogodnosti? Kakve se pogodnosti dobiju učlanjenjem?

Podupirući članovi: 

 • imaju pravo na popust na ulaznice na FantaSTikon;
 • imaju pravo na besplatno korištenje prostora Udruge;
 • imaju pravo koristiti knjižnicu Udruge.

 

Redovni članovi: 

 • imaju pravo na besplatan ulaz na FantaSTikon;
 • imaju pravo na besplatno korištenje prostora Udruge;
 • imaju pravo koristiti knjižnicu Udruge;
 • imaju pravo glasati na Skupštini Udruge;
 • imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

 

Koliki je iznos članarine?

Godišnja članarina za podupirućeg člana iznosi 120,00 kn. Godišnja članarina za redovnog člana iznosi 200,00 kn.

 

Koja su prava i obveze članova udruge?

Prava i obveze svih članova su:

 • biti obaviješten o radu Udruge i njenih tijela te o financijskom poslovanju;
 • sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Udruge;
 • pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge;
 • podizati i čuvati ugled Udruge;
 • obavijestiti Tajnika/cu Udruge o bilo kakvoj promjeni podataka navedenih u popisu članova;
 • plaćati članarinu.

 

Kada prestaje članstvo u udruzi?

Članstvo je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku podnošenjem pismenog zahtjeva za istupanjem. Osim dobrovoljnog istupanja član može biti i isključen. O isključivanju odlučuje Izvršni odbor, čime sankcionira člana koji se ne pridržava svojih članskih obveza i odgovornosti.

Isključenje zbog neplaćanja članarine nastupa automatski kada članarina nije plaćena za prethodnih 12 mjeseci. Članstvo još prestaje u slučaju smrti člana ili prestankom postojanja Udruge.